Sporten is heerlijk! Je kunt er je energie in kwijt, is spannend en gezellig met je teamgenoten. Nuvoc is een vereniging die wil dat je het sporten ook zo ervaart.

Maar soms gebeurt er iets waardoor de lol er vanaf gaat. Bijv. als je wordt lastig gevallen, gepest of buitengesloten wordt. Of als iemand grappen maakt over je lijf, of aan je zit terwijl je dat niet wilt. We hebben het dan over grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. Als je er mee te maken krijgt is het belangrijk om te weten waar je terecht kunt voor hulp en ondersteuning. Daarom heeft Nuvoc een vertrouwenscontactpersoon benoemd die je snel en vertrouwelijk op weg helpt en voorziet van advies.

Wat houdt het in?

Als je een probleem hebt dat je niet kunt of wilt bespreken met je trainer/coach, andere begeleider of bestuur, kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon. Het probleem kan gaan over pesten, alcohol, geweld of ongewenste/seksuele intimiteiten, maar ook over iets anders dat je binnen de groep dwars zit en waarvan je het moeilijk vindt om dit te bespreken. Ook als je dingen ziet gebeuren die niet door de beugel kunnen, niet alleen als je zelf het slachtoffer bent. De vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor jeugdleden, ook de volwassen leden, trainers, coaches, vrijwilligers of ouders kunnen contact opnemen.

Hoe werkt het?

Als je een melding wilt doen kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon. Deze zal een gesprek met je aangaan over het incident, samen wordt besproken wat er is gebeurt. Het gesprek is volledig vertrouwelijk en er gebeurt niets dat je niet zou willen. Vervolgens zal de vertrouwenscontactpersoon samen met je bekijken wat de te volgen stappen zijn en wie wordt ingeschakeld voor eventuele vervolg acties. Dat kan uiteenlopen van enkel een goed gesprek, tot benaderen van een (interne) bemiddelaar of het inschakelen van de betreffende autoriteiten. In het geval van strafbare feiten heeft de vertrouwenspersoon wel een meldplicht.

Halfjaarlijks doet de vertrouwenscontactpersoon een (geanonimiseerde) verslaglegging van gemelde incidenten. De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor slachtoffers maar ook beschuldigden kunnen hier om verwijzing naar het juiste advies vragen.

Hoe te bereiken?

De vertrouwenspersoon van Nuvoc kan worden benaderd via vcp@nuvoc.nl. Deze zal dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. Elke melding via dit mailadres of het (eventuele) telefonische contact naar aanleiding daarvan zullen, uiteraard, vertrouwelijk worden behandeld.

Tot slot (niet geheel onbelangrijk)

In de praktijk blijkt dat de functies van vertrouwenscontactpersoon en vertrouwenspersoon nog wel eens door elkaar worden gehaald.

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een melding heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is degene die er voor zorgt dat de meldingen volgens de juiste procedure worden behandeld en de juiste personen worden ingeschakeld voor eventuele vervolgacties. Ook zet deze het beleid uit en is bezig met preventie.

Vertrouwenspersonen zijn aangesloten bij de Nevobo/NOC*NSF. Zij begeleiden en adviseren de melders, slachtoffers en beschuldigden in het gehele proces, zij hebben een inhoudelijke adviserende rol. Vertrouwenspersonen van de Nevobo/NOC*NSF kunnen ook te allen tijde rechtstreeks worden benaderd.

Verdere informatie

Voor verder informatie kun je ook kijken op de volgende sites: