Opzegging van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk gebeuren bij de secretaris.

Wij hanteren conform het Huishoudelijk Reglement een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Aanpassing van contributieverplichtingen als gevolg van langdurige blessure of zwangerschap geschied enkel vanaf het moment dat u dit meldt bij de secretaris. De contributie wordt niet met terugwerkende kracht aangepast of teruggegeven.